ĐIẾU THUỐC TÀN LƯƠM KPA – KARAOKE đăng ký để có beat chuẩn nhé – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChúc mọi người hát karaoke vui vể, nhớ sub + chia se + like để mình có động lực nhé, khi nào đủ lượt mình sẽ tung clip karaoke beat chuẩn cho mọi người…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

9 Comments

  1. Bui Pham May 21, 2019 Reply
  2. Đâm A May 21, 2019 Reply
  3. Bu Siu May 21, 2019 Reply
  4. jing nay May 21, 2019 Reply
  5. TROEKHAO MV May 21, 2019 Reply
  6. TROEKHAO MV May 21, 2019 Reply
  7. TROEKHAO MV May 21, 2019 Reply

Leave a Reply