Chuyện Giàn Thiên Lý – Karaoke HD – Mạnh Đình – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChuyện Giàn Thiên Lý Tác giả: Nhạc Anh Bằng, thơ Yên Thao Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói. Làng tôi đây, bao năm dài chinh chiến, từng lũy…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply