Đoạn Buồn Đêm Mưa – Đan Nguyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐêm nay trên phố mưa tơi bời Lòng nghe bao nhớ nhung đầy vơi Làm sao cho Anh vui ? Còn ai cho Em vui Bằng môi trên đôi môi, ôi tuyệt vời ! Đêm nay Anh …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

25 Comments

 1. To Uyen Nong May 20, 2019 Reply
 2. Xuân Cảnh Lê May 20, 2019 Reply
 3. Tg dd May 20, 2019 Reply
 4. ly lam May 20, 2019 Reply
 5. Bachhai Nguyen May 20, 2019 Reply
 6. Thanhlong Tran May 20, 2019 Reply
 7. Hy mah Ro May 20, 2019 Reply
 8. Quang Hiếu Lê May 20, 2019 Reply
 9. Lan Nguyen May 20, 2019 Reply
 10. quoc bang May 20, 2019 Reply
 11. Tan chuong Huynh May 20, 2019 Reply
 12. Huyentrang Mai May 20, 2019 Reply
 13. Nam Trinh May 20, 2019 Reply
 14. Nghĩa Nguyễn May 20, 2019 Reply
 15. Van Son Tong May 20, 2019 Reply
 16. Thoa Le May 20, 2019 Reply
 17. Trì Phạm May 20, 2019 Reply
 18. Trang Tran May 20, 2019 Reply
 19. xuan le May 20, 2019 Reply
 20. My Phu May 20, 2019 Reply

Leave a Reply