Tận Cùng Nỗi Đau – Đan Nguyên & Minh Tuyết Karaoke – Nhạc Vàng Tuyển Chọn1. Có lần anh nói tình yêu trao em là vĩnh hằng Có lần anh nói trọn đời yêu thương em và duy nhất Em đã vứt hết mọi hoài nghi em đã đến với trọn lòng…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply