Ru Lại Câu Hò – Phi Nhung Solo Version – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCa khúc: Ru Lại Câu Hò Nhạc sĩ: Vũ Quốc Việt Bản solo của nữ danh ca Phi Nhung.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

28 Comments

 1. Anh Vương May 19, 2019 Reply
 2. Dat Nguyenkhac May 19, 2019 Reply
 3. khang vo May 19, 2019 Reply
 4. Thoi Phan May 19, 2019 Reply
 5. Lilly Doan May 19, 2019 Reply
 6. Kim Nguyên May 19, 2019 Reply
 7. Quoc Tran May 19, 2019 Reply
 8. PHAM LY HUYNH May 19, 2019 Reply
 9. Giang Ngô May 19, 2019 Reply
 10. Tien Le May 19, 2019 Reply
 11. Ha Nguyen May 19, 2019 Reply
 12. Lam Thaithanh May 19, 2019 Reply
 13. Thinh Huynh May 19, 2019 Reply
 14. Thinh Nguyen May 19, 2019 Reply
 15. Anh Duc May 19, 2019 Reply
 16. le le May 19, 2019 Reply
 17. Anh Khoa Phạm May 19, 2019 Reply
 18. Maruko Sun May 19, 2019 Reply
 19. Tro Choi May 19, 2019 Reply
 20. xinxinli1 May 19, 2019 Reply
 21. Nhan VHG8 May 19, 2019 Reply
 22. Quang Tung May 19, 2019 Reply

Leave a Reply