Ước Nguyện Đầu Xuân (Hoàng Trang) – Giao Linh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐã sửa lời theo bản 1967 – còn vài chỗ chưa chính xác, xin các bạn giúp với. Một rừng hoa mai nở Một bầy chim én đưa tin Chúa xuân giáng trần thật…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

10 Comments

  1. Cao Son May 18, 2019 Reply
  2. thu banh May 18, 2019 Reply
  3. Binh Minh May 18, 2019 Reply
  4. I Kids17 TV May 18, 2019 Reply
  5. tai tran May 18, 2019 Reply
  6. Huỳnh Cải May 18, 2019 Reply
  7. vthuynh168 May 18, 2019 Reply
  8. mollyhoc May 18, 2019 Reply
  9. ai tran May 18, 2019 Reply

Leave a Reply