Lâu Đài Tình Ái – Bằng Kiều & Y Phụng – Nhạc Vàng Tuyển Chọn



Mùng 7 Tết Bính Thân, 2016, Fairground, San Jose, CA.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply