TRẦN QUỐC KHÁNH (13 04 2019) VỤ ÁN TRỊNH VĨNH BÌNH – Nhạc Vàng Tuyển ChọnVụ ô. Trịnh Vĩnh Bình có khác gì các vụ quan chức cướp đất của dân đâu, vậy chính quyền đền cho dân bằng cách nào? Đó là số phân người dân trong…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply