Giữa Quê Người Tôi Hát Tên Anh , ca sĩ Ngọc Anh Vi hát tại Melbourne 2018. – Nhạc Vàng Tuyển ChọnGiữa Quê Người Tôi Hát Tên Anh , tác giả Dzuy Linh , ca sĩ Ngọc Anh Vi hát trong đêm văn nghệ gây quỹ giúp đỡ Thương Phế Binh VNCH tại Club Italia …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply