Phố đông người.Chế Linh ca.(hình ảnh Sài Gòn trước 75 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnPhố đông người.Chế Linh ca.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

16 Comments

 1. M-79 TBAL May 16, 2019 Reply
 2. Lan Nguyen May 16, 2019 Reply
 3. Lap Ba May 16, 2019 Reply
 4. Han Tran May 16, 2019 Reply
 5. trương Hấu May 16, 2019 Reply
 6. Khanh Thao May 16, 2019 Reply
 7. quan nguyenvan May 16, 2019 Reply
 8. Hà Phan May 16, 2019 Reply
 9. Caobaky Cao May 16, 2019 Reply
 10. Phương Hà May 16, 2019 Reply
 11. hung nguyenvan May 16, 2019 Reply
 12. Mong nhan Bui May 16, 2019 Reply
 13. chế lam sơn May 16, 2019 Reply
 14. Anh Lê Tuấn May 16, 2019 Reply
 15. SIG SAUER KATANA May 16, 2019 Reply
 16. Kiem Sinh May 16, 2019 Reply

Leave a Reply