Chuyện tình đầu – Giao Linh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChuyện tình đầu Sáng tác: Y Vũ Trình bày: Giao Linh Hoà âm & Ban nhạc: Y Vân Dĩa hát Việt Nam M. 3661-62.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply