Tim Vỡ – Đan Nguyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBài hát ” Tim Vỡ ” được ca sĩ Đan Nguyên trình bày trong cuốn ASIA 71 xuất bản năm 2012.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply