Tập 3 – Người đàn ông mù hát nhạc buồn Đan Nguyên đã khóc khi nhận hỗ trợ để trả nợ – Guufood – Nhạc Vàng Tuyển ChọnXem các clip về người đàn ông mù bán vé số hát hay như Đan Nguyên: Tập 1: Chảy nước mặt khi nghe tâm sự: https://youtu.be/hV9WnpAHVWQ Tập 2 …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

34 Comments

 1. Guufood May 14, 2019 Reply
 2. son pham May 14, 2019 Reply
 3. Duc Nguyen May 14, 2019 Reply
 4. Viet le manh May 14, 2019 Reply
 5. Thăng Tor May 14, 2019 Reply
 6. Nam Son Nguyen May 14, 2019 Reply
 7. Minh Le May 14, 2019 Reply
 8. Lò A Ngửi May 14, 2019 Reply
 9. Dang tu Nguyen May 14, 2019 Reply
 10. Trong Nguyenvan May 14, 2019 Reply
 11. Binh Tran May 14, 2019 Reply
 12. mui nguyen May 14, 2019 Reply
 13. Hoa Pham May 14, 2019 Reply
 14. hiep Bui May 14, 2019 Reply
 15. Trach Nguyen May 14, 2019 Reply
 16. Huu Tai Nguyen May 14, 2019 Reply
 17. Hau Vophuchau May 14, 2019 Reply
 18. cuong pham May 14, 2019 Reply
 19. Tran Thanh May 14, 2019 Reply
 20. Bình Phan May 14, 2019 Reply
 21. phu thuong May 14, 2019 Reply
 22. Được jtext May 14, 2019 Reply
 23. Quang Dao Ta May 14, 2019 Reply
 24. Le Hanh May 14, 2019 Reply
 25. Thắng Võ May 14, 2019 Reply
 26. Nga Tran May 14, 2019 Reply
 27. Hải Hồ May 14, 2019 Reply
 28. Phác Ngụy May 14, 2019 Reply
 29. Tử LÃNG May 14, 2019 Reply
 30. Diem Nguyen May 14, 2019 Reply
 31. hoàng sơn May 14, 2019 Reply

Leave a Reply