Tôi vẫn cô đơn. Ca sỹ mạnh đình. Ca sỹ hải ngoại. Giọng ca để đời – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNgười mẫu ngiệp dư Biên tập video @ thanh bình Trình bày@thanh bình Lời ca sỹ Mạnh Đình.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply