Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát Sơn Vẽ Đẹp Mắt – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTượng Quán Thế Âm Bồ Tát Sơn Vẽ Đẹp Mắt – cao 30cm Mua tại : https://tuongphatpoly.wordpress.com/ Đức Bồ-tát Quán Thế Âm luôn hiện hữu trong tâm thức.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply