Karaoke LK Ngua hoang – Dan Nguyen – Ha Thanh Xuan – Key Anh Duyen – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBài Karaoke : Liên khúc NGỰA HOANG (Vết thù trên lưng ngựa hoang) – Sáng tác: Phạm Duy – Ngọc Chánh do Đan Nguyên – Hà Thanh Xuân trình bày đã …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. nam ho May 11, 2019 Reply
  2. nam ho May 11, 2019 Reply
  3. Hoai Nam Huynh May 11, 2019 Reply
  4. Min Max May 11, 2019 Reply

Leave a Reply