Cái kết chuyện anh mù hát nhạc Đan Nguyên và cụ bà nhặt ve chai nuôi 2 con tâm thần – Guufood – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHôm nay Guufood thăm lại trường hợp của anh Lượng – người đàn ông mù bán vé số có cuộc đời buồn, chuyên hát nhạc buồn Đan Nguyên và gia đình cụ…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

42 Comments

 1. Guufood May 10, 2019 Reply
 2. vu Tran May 10, 2019 Reply
 3. Trần Ánh May 10, 2019 Reply
 4. Nam Nguyen May 10, 2019 Reply
 5. Duong Thai May 10, 2019 Reply
 6. Quỳnh Nguyễn May 10, 2019 Reply
 7. Thai Thanh Vo May 10, 2019 Reply
 8. Thai Thanh Vo May 10, 2019 Reply
 9. Mya Nguyen May 10, 2019 Reply
 10. Diane Marie May 10, 2019 Reply
 11. Mai Phan May 10, 2019 Reply
 12. Mai Phan May 10, 2019 Reply
 13. Mai Phan May 10, 2019 Reply
 14. Mi Mi May 10, 2019 Reply
 15. Kim Ngoc May 10, 2019 Reply
 16. Hong Vo May 10, 2019 Reply
 17. R Đ May 10, 2019 Reply
 18. Hoang Dao May 10, 2019 Reply
 19. Ly Dinh May 10, 2019 Reply
 20. Mya Nguyen May 10, 2019 Reply
 21. Hung Vu Van May 10, 2019 Reply
 22. Ly Ly May 10, 2019 Reply
 23. Y Tran May 10, 2019 Reply
 24. huong doan May 10, 2019 Reply
 25. Huong Quynh May 10, 2019 Reply
 26. Huong Huynh May 10, 2019 Reply
 27. alex tu May 10, 2019 Reply
 28. hoa mai May 10, 2019 Reply
 29. Thao Tran May 10, 2019 Reply
 30. Cris TCVN May 10, 2019 Reply
 31. Khuc Nguyet May 10, 2019 Reply
 32. Anh Nguyen May 10, 2019 Reply
 33. badzung nguyen May 10, 2019 Reply
 34. Văn Mỹ Phạm May 10, 2019 Reply
 35. MT Nguyen May 10, 2019 Reply
 36. Linh Lâm May 10, 2019 Reply
 37. Linh Lâm May 10, 2019 Reply
 38. Hong Hanh May 10, 2019 Reply

Leave a Reply