Thần Tượng Bolero 2019 | Tập 1 Full HD – Vòng Tinh Hoa: Đội Ngọc Sơn vượt mặt Đình Văn, Quang Lê – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTập 1 Thần tượng Bolero 2019 xuất hiện 3 chiếc ghế đôi quyền lực chào đón sự kết hợp vô cùng thú vị giữa 1 HLV kỳ cựu của dòng nhạc Bolero và…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

43 Comments

 1. VIVA Network May 9, 2019 Reply
 2. BinhHut' kaka' May 9, 2019 Reply
 3. thaihongha 83 May 9, 2019 Reply
 4. 阮金皇 May 9, 2019 Reply
 5. Lyna Thùy Linh May 9, 2019 Reply
 6. Tho Nguyen May 9, 2019 Reply
 7. Tho Nguyen May 9, 2019 Reply
 8. Phuc Dinh May 9, 2019 Reply
 9. Nguyen Trinh May 9, 2019 Reply
 10. Nguyen Thanh May 9, 2019 Reply
 11. Duyen Vu May 9, 2019 Reply
 12. Dung Lê Kim May 9, 2019 Reply
 13. Huong Vu May 9, 2019 Reply
 14. 朱Lai chau May 9, 2019 Reply
 15. quocviet nguyen May 9, 2019 Reply
 16. Nguyễn Dư May 9, 2019 Reply
 17. Nguyễn Dư May 9, 2019 Reply
 18. Hồng Nguyễn May 9, 2019 Reply
 19. Thành Trần May 9, 2019 Reply
 20. Văn De Ngô May 9, 2019 Reply
 21. Kim Ha May 9, 2019 Reply
 22. Hong Van May 9, 2019 Reply
 23. Next Channel May 9, 2019 Reply
 24. bình Nguyễn May 9, 2019 Reply
 25. Thi Đặng May 9, 2019 Reply
 26. Dương Thuy May 9, 2019 Reply
 27. Bon Thuan May 9, 2019 Reply
 28. Huy Mai May 9, 2019 Reply
 29. nguyen nhan May 9, 2019 Reply
 30. Duyen Bui May 9, 2019 Reply
 31. phan tam May 9, 2019 Reply
 32. Tám Nguyễn May 9, 2019 Reply
 33. Hoa Tran May 9, 2019 Reply
 34. Mr Tran May 9, 2019 Reply
 35. Cindy Nguyen May 9, 2019 Reply

Leave a Reply