Thiên Duyên Tiền Định – Quốc Khanh – Hà Thanh Xuân (SBTN Giao Thừa 2011) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnProduced by SBTN SBTN Đón Giao Thừa Tân Mão 2011.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

9 Comments

  1. Trang Tran May 8, 2019 Reply
  2. Hương Phạm May 8, 2019 Reply
  3. Angel4000 May 8, 2019 Reply
  4. abbynguyen1912 May 8, 2019 Reply
  5. Guerin Sarah May 8, 2019 Reply
  6. Guerin Sarah May 8, 2019 Reply
  7. ck2go4him May 8, 2019 Reply

Leave a Reply