Karaoke Mưa lạnh tàn canh (Tone nam) – Beat dễ hát! – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBài hát: Mưa lạnh tàn canh (Tone nam) ▻Sáng tác: Vũ Thanh ▻ Phong cách beat: Hoàng Thục Linh ▻Edited by: #KaraokeAlisa ▻Các beat mình chỉ sưu tầm …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply