Phi Nhung khóc kể có người thân bị ung thư – Nhạc Vàng Tuyển ChọnPhi Nhung được dượng giúp đỡ khi mẹ mất nhưng giờ ông lại bị ung thư.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply