Hội Chợ Tết Fairgrounds San Jose 2014 – Part4 Quốc Khanh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCa sĩ Quốc Khanh hát ở hội chợ Tết Fairgrounds San Jose 2014 Rất tiếc không thu được hết bài vì máy hết memory 🙁

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply