Tình em biển rộng sông dài -Karaoke Trường Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTình em biển rộng sông dài -Karaoke Trường Vũ Rei Ostuka 13-4-1986.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. hà nguyễn May 6, 2019 Reply

Leave a Reply