Đừng Nói Xa Nhau – Đan Nguyên, Hoàng Thục Linh | Nhạc sĩ: Châu Kỳ, Hồ Đình Phương (ASIA 75) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐừng Nói Xa Nhau Nhạc sĩ: Châu Kỳ, Hồ Đình Phương Đan Nguyên, Hoàng Thục Linh Hoà Âm: Trúc Hồ ASIA 75: NHỮNG GIỌNG CA HUYỀN THOẠI “Đừng …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

46 Comments

 1. Tha Hu May 6, 2019 Reply
 2. Chung Chung May 6, 2019 Reply
 3. Thuy Pham May 6, 2019 Reply
 4. Trúc Phương May 6, 2019 Reply
 5. Guest2017 Ng May 6, 2019 Reply
 6. Luu Tan May 6, 2019 Reply
 7. Luu Tan May 6, 2019 Reply
 8. Luu Tan May 6, 2019 Reply
 9. Luu Tan May 6, 2019 Reply
 10. trung phan May 6, 2019 Reply
 11. kiet ngo May 6, 2019 Reply
 12. Phuong Huynh May 6, 2019 Reply
 13. Văn Trần May 6, 2019 Reply
 14. Ha Thanh May 6, 2019 Reply
 15. Nguyenngoc May 6, 2019 Reply
 16. Heo Con May 6, 2019 Reply
 17. Ha Le May 6, 2019 Reply
 18. Hung Tran minh May 6, 2019 Reply
 19. Deezay Vanessa May 6, 2019 Reply
 20. My My May 6, 2019 Reply
 21. thiên trần May 6, 2019 Reply
 22. trung phan May 6, 2019 Reply
 23. Nguyen Mai May 6, 2019 Reply
 24. Ly Thien May 6, 2019 Reply
 25. Ly Thien May 6, 2019 Reply
 26. Ha Le May 6, 2019 Reply
 27. Yenle Le May 6, 2019 Reply
 28. Ha Le May 6, 2019 Reply
 29. kim hang May 6, 2019 Reply
 30. Tiên Đào May 6, 2019 Reply
 31. deple tran May 6, 2019 Reply
 32. Thuy Nguyen May 6, 2019 Reply
 33. Van Hieu Vo May 6, 2019 Reply
 34. Tran Thap May 6, 2019 Reply
 35. thím CR7 May 6, 2019 Reply
 36. Chinh Tran Duc May 6, 2019 Reply
 37. trung phan May 6, 2019 Reply

Leave a Reply