TÂM SỰ CHÚNG MÌNH,Chế Linh ThanhTuyền,ThuAmTruoc1975 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTÂM SỰ CHÚNG MÌNH sáng tác: Hồng Vân, Nguyên Hà ca si : Che Linh,Thanh Tuyen,thu âm hảng dĩa Continential SaiGon.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

10 Comments

  1. Anh To Vo May 5, 2019 Reply
  2. Dan Dao May 5, 2019 Reply
  3. Phuchjk Phuchjk May 5, 2019 Reply
  4. Tập Hoàng May 5, 2019 Reply
  5. Tuệ Vũ May 5, 2019 Reply
  6. nguyen donald May 5, 2019 Reply
  7. Cltyb Cltyb May 5, 2019 Reply
  8. DUY TRẦN May 5, 2019 Reply

Leave a Reply