Chuyen Tinh Lan Va Diep 3 – Dan Nguyen & Y Phung – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTác giả: Mạc Phong Linh & Mai Thiết Lĩnh Chiều kia lũ chim trên cành buồn không ca Chim hỡi xót thương ai Hàng cây đứng im cũng thầm nhìn mây bay che …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply