Hoa Xuân (1953) – Nhạc: Phạm Duy (1921-2013) – Ca Sĩ: Hà Thanh (1937-2014) -[HD-720P] – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBest View-Hình Rõ Đẹp: [HD-720P] – Hoa Xuân (1953) – Music-Nhạc: Phạm Duy – 91 tuổi (1921 – 2013) – Singer-Ca Sĩ: Hà Thanh – 76 tuổi (1937 – 2014) …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply