ĐAN NGUYÊN & TỐ MY – Nếu chúng mình cách trở22/11/2018 Lần đầu Tố My cùng chung Đan Nguyên song ca – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐang Nguyên Tố My hát nếu chúng mình cách trở Đang Nguyên và Tố My hát bản này rất là mùi và hộp ru nữa . Như Đan Nguyên nói bản này lần đầu Đan…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

30 Comments

 1. Tuấn Nguyễn May 2, 2019 Reply
 2. Dieuvan Do May 2, 2019 Reply
 3. Hải Phòng May 2, 2019 Reply
 4. Brian Tran May 2, 2019 Reply
 5. hùng Lâm May 2, 2019 Reply
 6. Bon Nguyen May 2, 2019 Reply
 7. Van Thuan May 2, 2019 Reply
 8. Danny Lam May 2, 2019 Reply
 9. tam ho May 2, 2019 Reply
 10. Xfg Ggh May 2, 2019 Reply
 11. 2Ns May 2, 2019 Reply
 12. Hung Nguyen May 2, 2019 Reply
 13. Lehuynh Nguyen May 2, 2019 Reply
 14. Quyen Nguyen May 2, 2019 Reply
 15. Binh Nguyen May 2, 2019 Reply
 16. Huynh Nguyen May 2, 2019 Reply
 17. Lan Bùi May 2, 2019 Reply
 18. EDWARD HO May 2, 2019 Reply
 19. Trinh Maitrinh May 2, 2019 Reply
 20. Mai Hong phuong May 2, 2019 Reply
 21. Le Vang May 2, 2019 Reply
 22. Tina Le May 2, 2019 Reply
 23. 3 /// Xỏ Lá May 2, 2019 Reply
 24. Sonny T May 2, 2019 Reply
 25. Rồng Xanh May 2, 2019 Reply
 26. Tường vy Le May 2, 2019 Reply

Leave a Reply