Tiểu sử Y Phụng | Thông tin về Y Phụng – Nhạc Vàng Tuyển ChọnThông tin Tiểu sử ca sĩ, diễn viên Y Phụng Y Phụng tên thật là Nguyễn Mỹ Thể, sinh ngày 18 tháng 02 năm 1979 tại Sài Gòn. Là con gái của nghệ sĩ cải…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply