Y Phụng: Giọt Buồn Không Tên – Yêu Một Mình – Sầu Lẻ Bóng 2 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnGiọt Buồn Không Tên Ca sĩ: Y Phụng Sáng tác: Tô Giang Album: Giọt Buồn Không Tên Yêu Một Mình Ca sĩ: Y Phụng Sáng tác: Nhật Ngân Album: Trăng Tàn …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply