Chuông Chiều – Hà Thanh Xuân – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChuông Chiều – Hà Thanh Xuân. Chuông Chiều – Hà Thanh Xuân Sáng tác: Lm. Thành Tâm Chuông chiều vang đâu đây, vọng tiếng cầu kinh vơi đầy. Ru hồn …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply