Duy Khánh “bức xúc” khi Erik bảo mời Duy Khánh vì không mời được ai cho MV Anh ta là sao – Nhạc Vàng Tuyển ChọnErik, ê kíp và các khách mời chia sẻ về những thông tin hậu trường xung quanh MV Anh ta là sao #8SG #ATALASA #Erik.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. Hồng Anhh April 28, 2019 Reply
  2. HoangDuyKhanh Xam April 28, 2019 Reply

Leave a Reply