Diễm xưa – Trịnh Công Sơn (Lệ Quyên) – Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. Louis Phạm April 28, 2019 Reply
  2. Ngọc Trần April 28, 2019 Reply

Leave a Reply