TUYÊT PHẨM VŨ THÀNH AN – LỆ QUYÊN: LIVE SHOW TÌNH KHÚC KHÔNG TÊN (phần 1) – Nhạc Vàng Tuyển Chọn1. Bài Không Tên Số 28 (Anh Cám Ơn Em) – Hồ Trung Dũng 1:30 2. Bài Không Tên Số 6 – Lệ Quyên 5:44 3. Bài Không Tên Số 9 – Lệ Quyên 9:48 4. Bài Không …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply