Như Thể Tìm Chim – Trường Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhư Thể Tìm Chim – Trường Vũ Hôm nay chúng mình không còn gặp nhau Đêm lo nỗi nhớ đắng cay giọt sầu Điệu buồn ru trắng đêm thâu Ngoài trời mưa…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

9 Comments

  1. Thanh Pham April 26, 2019 Reply
  2. thủy tiên phùng April 26, 2019 Reply
  3. Cuong Tran April 26, 2019 Reply
  4. Hoàng Hà April 26, 2019 Reply
  5. Xg Dhcvb April 26, 2019 Reply
  6. Vt game_ ing April 26, 2019 Reply
  7. Yen Huynh April 26, 2019 Reply

Leave a Reply