Mẹ Ơi ! Con Là Người Việt Nam, (Thế Sơn hát) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCa si Thế Sơn hát bài Mẹ Ơi Con Là Người Việt Nam tại Ðại Hội Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ ngày 9 tháng 10, 2011 tại Orlando, Florida, USA.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Cu Đen April 26, 2019 Reply

Leave a Reply