LK Duyên Kiếp, Trăm Nhớ Ngàn Thương – Băng Tâm, Đan Nguyên, Y Phụng (ASIA 59) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLK Duyên Kiếp, Trăm Nhớ Ngàn Thương, Thu Sầu (Lam Phương) – Băng Tâm, Đan Nguyên, Y Phụng, Tường Nguyên, Tường Khuê, Ngọc Huyền, Đặng…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

21 Comments

 1. SG News April 26, 2019 Reply
 2. B April 26, 2019 Reply
 3. diane nguyen April 26, 2019 Reply
 4. Tiến Vũ April 26, 2019 Reply
 5. SK SK April 26, 2019 Reply
 6. Mẫn Nguyễn April 26, 2019 Reply
 7. Dung Pham April 26, 2019 Reply
 8. Mr Bolero April 26, 2019 Reply
 9. Thịnh Trần April 26, 2019 Reply
 10. Loan Hua April 26, 2019 Reply
 11. Tần Thanh April 26, 2019 Reply
 12. Phuong Hong April 26, 2019 Reply
 13. Loan Huynh April 26, 2019 Reply
 14. Quyen Nguyen April 26, 2019 Reply
 15. SK SK April 26, 2019 Reply
 16. lg v400 April 26, 2019 Reply
 17. Dan Backy April 26, 2019 Reply
 18. Dan Backy April 26, 2019 Reply
 19. SK SK April 26, 2019 Reply
 20. Tai Trinh April 26, 2019 Reply

Leave a Reply