Khi Ngọc Hoàng Quốc Khánh đánh ghen với thằng Râu Quái Nón và trả thù táo Giao Thông – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐoạn trích trong phim Ghen: Sau khi bị quá nhiều lần vợ ghen không lý do chính đáng, ông em vợ và Quốc Khánh đã nghĩ ra chiêu phản dame lại chị vợ. Quốc.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply