Trăng Tàn Trên Hè Phố – Giao Linh [Pre 1975] – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTác Phẩm: Trăng Tàn Trên Hè Phố. Thể Hiện: Giao Linh.[Bản Pre 1975] ” Tôi lại gặp anh Người trai nơi chiến tuyến Súng trên vai bước lê qua đường phố…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply