Đôi Ngả Đôi Ta Chế Linh Phương Dung – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMột đêm trăng sáng, thương về ngập lòng đại dương nương sóng. Mình anh riêng bóng, xa xôi mịt mùng, bồi hồi ước mong . . . Dẫu cho người ra đi năm…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply