Hội Chợ Tết Fairgrounds San Jose 2014 – Part3 Quốc Khanh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCa sĩ Quốc Khanh hát ở hội chợ Tết Fairgrounds San Jose 2014.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Tram Tran April 23, 2019 Reply

Leave a Reply