Neo đậu bến quê – Nguyễn Thị Thanh Xuân | Giọng ca Xứ Nghệ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNeo đậu bến quê – Nguyễn Thị Thanh Xuân | Giọng ca Xứ Nghệ Đây là MV tham gia sơ loại Cuộc thi Giọng ca Xứ Nghệ của bạn Nguyễn Thị Thanh Xuân. Bạn..

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

44 Comments

 1. Nghệ An TV April 22, 2019 Reply
 2. chung tattô April 22, 2019 Reply
 3. Phúc minh Trần April 22, 2019 Reply
 4. Trinh Chương April 22, 2019 Reply
 5. Van Thin Vy April 22, 2019 Reply
 6. NT Phong April 22, 2019 Reply
 7. Chi Na April 22, 2019 Reply
 8. Chi Na April 22, 2019 Reply
 9. Linh Lê ngọc April 22, 2019 Reply
 10. LT Media Music April 22, 2019 Reply
 11. Play Ch April 22, 2019 Reply
 12. Phùng Đức April 22, 2019 Reply
 13. Fan THI-NƠ p336 April 22, 2019 Reply
 14. Koy Vĩnh April 22, 2019 Reply
 15. Tịnh Nguyễn April 22, 2019 Reply
 16. Hùng Hô công April 22, 2019 Reply
 17. Linh Lê ngọc April 22, 2019 Reply
 18. Le Thien April 22, 2019 Reply
 19. LONG LÊ HUY April 22, 2019 Reply
 20. xuân sơn lê April 22, 2019 Reply
 21. Kim Son April 22, 2019 Reply
 22. Bui Chinh April 22, 2019 Reply
 23. Cò Chảo tấn April 22, 2019 Reply
 24. nguyen van binh April 22, 2019 Reply
 25. đô đoàn April 22, 2019 Reply
 26. đô đoàn April 22, 2019 Reply
 27. Hường Mai April 22, 2019 Reply
 28. MC Quang Hải April 22, 2019 Reply
 29. Anh Hong April 22, 2019 Reply
 30. Tik tak April 22, 2019 Reply
 31. tuan dong April 22, 2019 Reply
 32. Thọ Bạch April 22, 2019 Reply
 33. Hao Vo April 22, 2019 Reply
 34. bá phát April 22, 2019 Reply
 35. PHONG ĐỖ April 22, 2019 Reply
 36. B.V. Long April 22, 2019 Reply
 37. từtâm duyên April 22, 2019 Reply
 38. Hải Phạm April 22, 2019 Reply
 39. Lợn Tv April 22, 2019 Reply
 40. Nil Le April 22, 2019 Reply
 41. Đèn LED April 22, 2019 Reply
 42. Chín Vú April 22, 2019 Reply

Leave a Reply