Chế Linh if Thanh Tuỳên- LK mai lỡ mìnvh xa nhau. – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMai Lỡ Hai Mình Xa Nhau Mai lỡ hai mình xa nhau Đừng khóc cho mi hoen sầu! Ghi nhé em chuyện buổi ban đầu Đừng để tình ta phai tàn mau Lời nguyền xin …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply