Sông quê 2-Thái Châu,Phi Nhung – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHò ..Ơi …… Chồng gần sao em không lấy mà em lấy chồng xa Một mai cha yếu mẹ già. chén cơm đôi đủa , bộ kỵ trà ai dâng Sao em lại bỏ dòng sông,…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

27 Comments

 1. Trang Nguyễn April 21, 2019 Reply
 2. Tuan Pham April 21, 2019 Reply
 3. Viet Hoang April 21, 2019 Reply
 4. Thinh Pham April 21, 2019 Reply
 5. Hoàn Lê Ngọc April 21, 2019 Reply
 6. thanh thao Dương April 21, 2019 Reply
 7. Chính Phạm April 21, 2019 Reply
 8. Yen To April 21, 2019 Reply
 9. thoa huynh April 21, 2019 Reply
 10. dung nguyen April 21, 2019 Reply
 11. Sơn Nguyễn April 21, 2019 Reply
 12. manh tuan April 21, 2019 Reply
 13. Anh Roberts April 21, 2019 Reply
 14. Soái Nguyễn Duy April 21, 2019 Reply
 15. Hà Thu April 21, 2019 Reply
 16. K2TV_Clid April 21, 2019 Reply
 17. Phanknguyen Nguyen April 21, 2019 Reply
 18. Anh Huynh April 21, 2019 Reply
 19. Vinh Huỳnh April 21, 2019 Reply
 20. nguyen thanh April 21, 2019 Reply
 21. Tanlinh Truong April 21, 2019 Reply
 22. Phap Nguyen April 21, 2019 Reply
 23. Hong Nguyen April 21, 2019 Reply
 24. Phongcuong Nguyen April 21, 2019 Reply
 25. nguyen thanh April 21, 2019 Reply
 26. Nguyen Tri April 21, 2019 Reply

Leave a Reply