Trường Vũ hạ đối thủ bằng pha lật ngửa quá đẹp mắt tại sới vật Cát Quế Hoài Đức – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCát Quế là mảnh đất giàu truyền thống võ vật dân tộc nơi đây đã sản sinh nhiều ông đô vật có tiếng, mảnh đất xã Cát Quế còn biết đến là…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Thành Công April 20, 2019 Reply

Leave a Reply