Tình Bơ Vơ – Lệ Quyên – Bằng Kiều – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTình Bơ Vơ – Sáng tác: Lam Phương. QShow Australia. MC Ngoc Lan Productions. Camera/Edit: Sang Nguyen – Stephen Nguyen.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

25 Comments

 1. Huy Nguyen April 20, 2019 Reply
 2. Hiếu Lipp April 20, 2019 Reply
 3. Minh Lê April 20, 2019 Reply
 4. Văn Xuân Nguyễn April 20, 2019 Reply
 5. thieu hoang April 20, 2019 Reply
 6. Long Lê April 20, 2019 Reply
 7. Long Phuc April 20, 2019 Reply
 8. Lynh Phan April 20, 2019 Reply
 9. Huy Kim April 20, 2019 Reply
 10. Dinh Vinh Nguyen April 20, 2019 Reply
 11. Phi Tran April 20, 2019 Reply
 12. hoang van anh April 20, 2019 Reply
 13. Huy hiệu Vu April 20, 2019 Reply
 14. Nuoc Bien Xanh April 20, 2019 Reply
 15. Chau Dang April 20, 2019 Reply
 16. Lien Ha Thi April 20, 2019 Reply
 17. Lien Ha Thi April 20, 2019 Reply
 18. Lien Ha Thi April 20, 2019 Reply
 19. Giang Huỳnh April 20, 2019 Reply
 20. Anh Tung April 20, 2019 Reply
 21. dinhdinh duong April 20, 2019 Reply
 22. ngaymoi mot April 20, 2019 Reply
 23. Minh Đỗ văn April 20, 2019 Reply
 24. Trần Thanh Nhân April 20, 2019 Reply
 25. Ly Nguyen Nhu April 20, 2019 Reply

Leave a Reply