Thương nhớ một người (Song Ngọc & Hồ Đình Phương) – Chế Linh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnDĩa 45 vòng.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply