Giọng Ca Duy Khánh Thứ 2 Còn Xót Lại – Giọng Ca Để Đời – Nhạc Vàng Tuyển ChọnThừa hưởng được 1 chất giọng truyền nhân của duy khánh anh cover 1 bài hát ” kẻ ở miền xa ” làm bao con tim ngưng thở …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. Huy Trieuquang April 20, 2019 Reply
  2. SrenSproutMusic April 20, 2019 Reply

Leave a Reply