Cặp SONG CA HUYỀN THOẠI Như Quỳnh và Trường Vũ Live NHƯ THU ÂM trong show tại Bắc Ninh ngày 11/4/19 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNguồn: Facebook.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

7 Comments

  1. TERMINATOR Nguyen April 19, 2019 Reply
  2. Ngan Vuu April 19, 2019 Reply
  3. Blackboy_TT PNPT April 19, 2019 Reply
  4. Xí Nguyễn April 19, 2019 Reply
  5. NHƯ QUỲNH LOVE April 19, 2019 Reply
  6. Linh Chieu April 19, 2019 Reply
  7. Hoa Nguyễn April 19, 2019 Reply

Leave a Reply