Vũ Duy Khánh- Em không xứng đáng- có lời – Nhạc Vàng Tuyển ChọnỪ thì anh sai anh sai anh sai. Yêu em là một quyết đoán khờ dại. … ……. ………… …………….

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply